Om Örebro Tidning

ÖREBRO TIDNING är en webbtidning som bevakar kultur och nyheter i och kring Örebro.
ÖREBRO TIDNING ges ut av Hjälmarens Tidning i samarbete med EVA-Kooperativet.

Ansvarig utgivare: Urban Århammar

Adress:
Örebro Tidning

Urban Århammar
Johannedal Gård
643 95 Vingåker

Epost:
info@orebrotidning.se

Telefon:
070-267 63 28

Hem

© Örebro Tidning 2014